Phân tích môi trường

DANH SÁCH MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước tỉnh Đồng Nai

(Điều tra được hơn 4000 doanh nghiệp) 

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Hệ thống Sắc ký khí

Hệ thống Sắc ký khí

Phòng thí nghiệm của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai với hệ thống sắc ký khí của hãng Perkin Elmer với đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID-Flame Ioniation Detetor), đầu dò cộng kết điện tử (ECD-Electron Capture Detector) có khả năng phân tích được hầu hết các hợp chất hữu cơ với các bản chất khác nhau.

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai có khả năng đo đạc, phân tích các loại mẫu bùn theo các quy chuẩn quy định hiện hành

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai có khả năng đo đạc, phân tích mẫu đất với các thông số theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Lĩnh vực hoạt động

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr Tuấn Anh

  0984.314.293

 • Mr Khánh

  0987.728.002

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 1
 • Trong ngày: 23
 • Hôm qua: 23
 • Tổng truy cập: 150179
 • Truy cập nhiều nhất: 1103
 • Ngày nhiều nhất: 21.06.2022