Dự án tư vấn

Danh sách các đơn vị sử dụng dịch vụ Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Danh sách các đơn vị sử dụng dịch vụ Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 2 nam 2012 tại mỏ cát XD Trị An 1 & 2

Danh sách các đơn vị sử dụng dịch vụ Lập hồ sơ cấp phép xả nước thải

Danh sách các đơn vị sử dụng dịch vụ Lập hồ sơ cấp phép xả nước thải

Công ty CP Phân Bón Miền Nam – Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành

Danh sách các đơn vị sử dụng dịch vụ Tư vấn, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình xử lý nước

Danh sách các đơn vị sử dụng dịch vụ Tư vấn, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình xử lý nước

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 220m3/ngày.đêm

Danh sách các đơn vị sử dụng ĐTM, BVMT, BVMT

Danh sách các đơn vị sử dụng ĐTM, BVMT, BVMT

Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010, xây dựng quy hoạch giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đén năm 2020

Dự án lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Dự án lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã lập Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường cho trên 40 dự án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau

Dự án lập Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)

Dự án lập Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã lập Cam kết bảo vệ Môi trường cho trên 30 dự án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Dự án lập Đề án bảo vệ môi trường

Dự án lập Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã lập Đề án bảo vệ môi trường cho trên 30 dự án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Dự án lập Báo cáo hiện trạng môi trường và Báo cáo giám sát môi trường

Dự án lập Báo cáo hiện trạng môi trường và Báo cáo giám sát môi trường

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã lập một số báo cáo hiện trạng môi trường và hàng trăm báo cáo giám sát môi trường cho hàng trăm nhà máy thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Dự án Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Dự án Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước đây còn gọi là nghiệm thu môi trường. Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã xin giấy xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường cho trên 20 công ty thuộc nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác nhau.

Dự án

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr Tuấn Anh

  0984.314.293

 • Mr Khánh

  0987.728.002

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 2
 • Trong ngày: 114
 • Hôm qua: 20
 • Tổng truy cập: 153056
 • Truy cập nhiều nhất: 1103
 • Ngày nhiều nhất: 21.06.2022