STT

TÊN HỒ SƠ

SỐ GIẤY PHÉP

I.         HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

1

Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng 35.000 m3/ ngày.đêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 216/GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp 16/01/2013.

2

Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt sông Đồng Nai với lưu lượng 4.900 m3/ ngày.đêm của Công ty Cổ phần giấy Đồng Nai.

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 345/GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp 24/01/2013.

3

Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt sông Đồng Nai của Công ty Cổ phần B.O.O nước Thủ Đức

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 402/ GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/12/2014.

II.     HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

1

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 3.000 m3/ngày. đêm của  Công ty Hualon Corporation Việt Nam.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2078/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/06/2008.

2

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 3.000 m3/ngày. đêm của Công ty CP S.Y Vina

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 495/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/02/2008.

3

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 1.500 m3/ngày. đêm của Công ty Cổ phần VietBo.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3031/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/10/2012.

4

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 16 m3/ngày. đêm của Hộ kinh doanh cá thể Phan Thị Mai Lan.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 107/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/01/2013.

5

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 120 m3/ngày. đêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 361/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/01/2013.

6

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 70 m3/ngày. đêm của Công ty TNHH Kim Nhật.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 538/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/02/2013.

7

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 4.000 m3/ngày. đêm của Công ty Cổ phần giấy Đồng Nai.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1255/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/04/2013.

8

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 3.000 m3/ngày. đêm của Công ty TNHH Pousung Việt Nam.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2832/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/09/2013.

9

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 100 m3/ngày. đêm của Công ty TNHH Yahon.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3273/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/10/2013.

10

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 50 m3/ngày. đêm của Công ty TNHH MJ Apparel.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3132/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/10/2013.

11

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 50 m3/ngày. đêm của Công ty thú nhồi bông Aplus Vina TNHH.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3164/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2013.

12

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 4.000 m3/ngày. đêm của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 394/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 17/02/2014.

13

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 20 m3/ngày. đêm của Công ty TNHH Hưng Nguyên Phát.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1260/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/05/2014.

14

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 2.500 m3/ngày. đêm của  Nhà máy sợi Polyester – Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2356/ GP-BTNMT do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/08/2014.

15

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 4.500 m3/ngày. đêm của  Công ty TNHH Dệt nhuộm Nam Phương.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2230/ GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 09/10/2014.

16

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 7.000 m3/ngày. đêm của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3347/ GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/12/2015.

 

 

III.  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ THẢI

1

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 4.000 m3/ngày. đêm của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 5.

Quyết định gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3630/ QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/12/2012.

2

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải vào nguồn nước của Công ty liên doanh thuốc lá BAT – Vinataba.

Quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2693/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/09/2012.

3

Hồ sơ đề nghị gia hạn và  điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 32 m3/ngày. đêm của Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành – Công ty CP Phân Bón Miền Nam.

Quyết định gia hạn và  điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2692/ QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/09/2012.

4

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 90 m3/ngày. đêm của Công ty Cổ phần Hưng Đạt.

Quyết định gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1306/ QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/05/2013.

5

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 95 m3/ngày. đêm của Công ty liên doanh thuốc lá BAT – Vinataba.

Quyết định gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2112/ QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/07/2013.

6

Hồ sơ đề nghị gia hạn và  điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 1.300 m3/ngày. đêm của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

Quyết định gia hạn và điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2926/ QĐ-UBND do  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 13/09/2013.

7

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 230 m3/ngày. đêm của Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn lần 3) số 4061/ GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2014.

IV.    HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

1

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước mặt với lưu lượng 26.400 m3/ngày. đêm của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa.

Quyết định gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1260/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/04/2013.

2

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt sông Buông với lưu lượng 10.000 m3/ngày. đêm của  Công ty TNHH Pousung Việt Nam.

Quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 2900/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12/09/2013.

V.      HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

1

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất với  lưu lượng 250 m3/ngày. đêm Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành – Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

Quyết định gia hạn  giấy phép khai thác nước dưới đất số 365/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 13/02/2014.

Lĩnh vực hoạt động liên quan