STT

Tên khách hàng

Nội dung công việc thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Công ty Cổ phần B.O.O nước Thủ Đức

Lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt sông Đồng Nai.

60 ngày

2

Công ty TNHH MTV Nhà Máy SX Cồn Tùng Lâm

Lập báo cáo tình hình khai thác nước mặt

20 ngày

3

Công ty CP Đầu tư và KD Golf Long Thành

Lập báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước mặt

20 ngày

4

Công ty TNHH Kim Nhật

Lập báo cáo khai thác nước dưới đất

20 ngày

5

Công ty TNHH MTV Đông Nhi

Lập báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất

20 ngày

6

Công ty Cổ phần Việt Bo

Lập báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất

30   ngày

7

Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Lập báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai – xã Xuân Lập, Nông trường cao su Long Thành, Nông trường Cao su Bình Sơn, Nông trường cao su Cẩm Mỹ, Nông trường cao su Cẩm Đường, Nông trường cao su Ông Quế, Nông trường cao su An Lộc, Nông trường cao su Túc Trưng, Nông trường cao su Thái Hiệp Thành, Nông trường cao su An Viễn, Nông trường cao su Dầu Dây, Nông trường cao su Bình Lộc, Nông trường cao su Hàng Gòn

 

 

 

25 ngày

8

Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành – Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam

Lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất cho Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành – Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

20 ngày

9

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Lập báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất cho trại heo Phú Sơn, trại heo Long Thành, trại heo Tân Cang

20 ngày

10

Công ty TNHH Pousung Việt Nam

Lập báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước mặt

20   ngày

11

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản – Than Đông Bắc – Xí nghiệp khai thác đá Đồng Nai

Lập hồ sơ khai thác nước dưới đất, công suất khai thác 10m3/ngày/giếng

45 ngày

12

Công ty TNHH MTV Nhà máy Sx Cồn Tùng Lâm

Lập báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước mặt cho Công ty TNHH MTV nhà máy sản xuất Cồn Tùng Lâm tại Ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

20 ngày

13

Công ty TNHH Pousung

Lập hồ sơ Điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

30 ngày

14

Công ty TNHH Sài Gòn Super Bowl

Thực hiện thay mới các vật liệu lọc nước nhằm đảm bảo đủ tiêu chuẩn là nước sinh hoạt

15 ngày