Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã thiết kế, thi công nhiều hệ thống xử lý nước thải với nhiều loại hình nước thải khác nhau như nước thải sinh hoạt, nước thải xi mạ, nước thải dệt nhuộm, nước thải nhiễm dầu, nước thải nhiễm sơn, nước thải nhà máy sản xuất bao tay, nước thải nhà máy sản xuất dụng cụ y tế từ cao su, ...

Một số công trình xử lý nước thải tiêu biểu bao gồm:

 

1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nhiễm hóa chất sản xuất giày – Công suất 1350 m3/ngày

2. Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm – Công suất 800 m3/ngày

3. Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm – Công suất 200 m3/ngày

4. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nhiễm dầu – Công suất 90 m3/ngày