Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã thiết kế, thi công các hệ thống xử lý khí thải với nhiều loại hình khí thải khác nhau như khí thải lò hơi, khí thải từ quá trình pha hóa chất, khí thải từ bể tẩy gỉ, khí thải từ quá trình sơn, khí thải từ quá trình xi mạ,…

Một số công trình xử lý khí thải tiêu biểu bao gồm:

1. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xi mạ – Công suất 12.000 m3/giờ

2. Hệ thống xử lý khí thải buồng sơn – Công suất 20.000 m3/giờ

3. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình pha hóa chất – Công suất 3.000 m3/giờ

4. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4.5 tấn  - Công suất  8000 m3/giờ