Số hợp đồng

Tên khách hàng

Nội dung công việc thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng

02/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH MTV Đồng Tân

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 2 nam 2012 tại mỏ cát XD Trị An 1 & 2

30 ngày/đợt

18/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Cao Su Đồng Nai

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

21ĐKT-MT-2012

Công ty TNHH công nghiệp Bao C.P Việt Nam

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

30A/HĐKT-MT-2012

Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – Nhà máy thức ăn thủy sản Bàu Xéo

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

40/HĐKT-MT-2012

Công ty hữu hạn đầu tư See Well

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

42/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH Liên Doanh Hóa Chất ARIRANG

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

47/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH MTV Đông Nhi

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

30/HĐKT-2013

Công ty TNHH MTV Đồng Tân

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Mỏ đá xây dựng Tân Cang 8

30 ngày

34/HĐKT-2013

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

Lập báo cáo GSMT cho các nhà máy thuộc Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa: Nhà máy xử lý nước cấp, Nhà máy BOPP mở rộng, Nhà máy se sợi 1, Nhà máy se sợi 2, Nhà máy sợi nhân tạo 2, Nhà máy nhiệt điện đốt than gồm 2 tổ máy, Nhà máy sợi Polyester, Nhà máy xử lý nước tập trung.

30 ngày

20130512/HĐKT-2013

Công ty Cổ phần Dệt Texhong Nhơn Trạch

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2 lần trong năm 2013

20 ngày/đợt

55/HĐKT-2013

Công ty TNHH MTV  - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho Nhà máy Cao su Xuân Lập, Nhà máy Cao su Cẩm Mỹ, Nhà máy Cao su An Lộc, Nhà máy Cao su Long Thành

30 ngày

85/HĐKT-2013

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Golf Long Thành

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

20 ngày

86/HĐKT-2013

Công ty Hualon Corporation Việt Nam

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

03/HĐKT-2014

Công ty Cổ phần S.Y Vina

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

14/HĐKT-2014

Công ty TNHH Công Nghiệp Brother Sài Gòn

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

20/HĐKT-2014

Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày

20140505/HĐKT-2014

Công ty Cổ phần Dệt Texhong Nhơn Trạch

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2 lần trong năm 2014

20 ngày/đợt

48/HĐKT-2014

Công ty TNHH Dona Pacfic Việt Nam

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

20 ngày

61/HĐKT-2014

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

30 ngày