Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã lập một số báo cáo hiện trạng môi trường và hàng trăm báo cáo giám sát môi trường cho hàng trăm nhà máy thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Các báo cáo hiện trạng môi trường do Công ty Bách Việt Đồng Nai thực hiện bao gồm:

1. Báo cáo hiện trạng môi trường huyện Định Quán năm 2012 và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường giai đoạn 2013 - 2017.

2. Dự án điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Đồng Nai

Các khách hàng Báo cáo giám sát môi trường tiêu biểu và thường xuyên do Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai thực hiện bao gồm:

1. Mỏ cát XD Trị An 1 & 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đồng Tân

2. Nhà máy thức ăn thủy sản Bàu Xéo

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam

3. Nhà máy xử lý nước cấp

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

4. Nhà máy BOPP mở rộng, Nhà máy se sợi 1, Nhà máy se sợi 2, Nhà máy sợi nhân tạo 2, Nhà máy nhiệt điện đốt than, Nhà máy sợi Polyester

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

5. Nhà máy xử lý nước tập trung

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

 

4. KCN Minh Hưng III

Chủ đầu tư: Công ty CP Cao su Bình Long

5. Nhà máy sản xuất và gia công các loại sợi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dệt Texhong Nhơn Trạch

6. Nhà máy chế biến mủ cao su

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV  - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

 7. Nhà máy dệt, nhuộm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần S.Y Vina

 8. Nhà máysản xuất máy may

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công Nghiệp Brother Sài Gòn

 9. Nhà máy sản xuất giày và bán thành phẩm giày

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam

 10. Nhà máy dệt

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Formosa Taffeta

 11. Nhà máy sản xuất, chế biến thuốc lá sợi

Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Thuốc lá BAT - Vinataba

 12. Nhà máy cấp nước

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

 13. Nhà máy chế biến mủ cao su

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn

 14. Nhà máy sản xuất các loại nhôm, các loại khung cửa...., sản xuất mái che

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu LIXIL Việt Nam

 15. Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VINA

16. Nhà máy Super phốt phát Long Thành

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Chi tiết về thông tin các Dự án, vui lòng liên hệ với chúng tôi.