Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã lập Đề án bảo vệ môi trường cho trên 30 dự án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Các ngành nghề đã được Công ty Bách Việt Đồng Nai thực hiện bao gồm:

 

 

 

 

  • Sản xuất hóa chất

  • Cơ khí đúc chi tiết máy

  • Dệt may

  • Bệnh viện

  • Đồ gỗ gia dụng

  • Sản xuất thực phẩm, nước đá

  • Chăn nuôi, trồng trọt

Dưới đây là những dự án lập Đề án bảo vệ môi trường do Công ty Bách Việt Đồng Nai thực hiện:

1. Nhà máy sản xuất hóa chất nhuộm

2. Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy

3. Phòng khám Quốc Tế Đa Khoa

4. Nhà máy sản xuất nấm rơm

5. Nhà máy sản xuất thực phẩm

6. Nhà máy sản xuất linh kiện quạt máy

7. Nông trường cao su

8. Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

9. Xưởng sản xuất dầu thự vật và các phụ phế phẩm từ nhân và vỏ điều phế phẩm

10. Kho xăng dầu và kho chứa vật tư, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật

11. Nhà máy sản xuất phân bón