Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai, toàn tỉnh có 31 KCN đã hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế là 181.670m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư khoảng 2.139 tỷ đồng. Trong đó, có 30 KCN có nhà máy xử lý đi vào hoạt động, riêng KCN Ông Kèo (H.Nhơn Trạch) đang trong giai đoạn chạy thử.
Hiện tổng lượng nước thải phát sinh tại 31 KCN đang hoạt động khoảng 127.747m3/ngày đêm. Trong đó, lượng nước thải của các doanh nghiệp thu gom đấu nối về các nhà máy xử lý là 99.821m3/ngày đêm (chiếm khoảng 78%), lượng nước thải của các doanh nghiệp được cấp phép xả thải trực tiếp là 27.902m3/ngày đêm (hơn 21%), lượng nước thải còn lại của các doanh nghiệp chưa đấu nối khoảng 24m3/ngày đêm (chiếm 0,02%).  

Về cơ bản, các công ty kinh doanh hạ tầng và nhà đầu tư trong KCN đều tuân thủ quy định của pháp luật về nước thải: đầu tư khu chứa nước thải, hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý nước thải theo quy trình, lắp đặt quan trắc nước tự động trước khi xả ra môi trường.

Ban Mai (Báo Đồng Nai)

Tin tức môi trường liên quan