Một số cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Số năm kinh nghiệm

1

Võ Lê Duy Khánh

Kỹ sư Hóa

17 năm

2

Lê Tuấn Anh

Kỹ sư Hóa

15 năm

3

Nguyễn Hồng Việt

Kỹ sư thủy văn - môi trường

16 năm

4

Kiều Thanh Thế

Kỹ sư thủy văn

15 năm

5

Nguyễn Duy Bân

Kỹ sư thủy văn

15 năm

6

Cao Vũ Ngọc Trai

Kỹ sư Môi trường

8năm

7

Hồ Thị Thảo Trinh

Kỹ sư Môi trường

5 năm

8

 Đỗ Thị Mai

Kỹ sư Môi trường

6 năm

9

 Trần Khánh Linh

Kỹ sư Môi trường

4 năm

10

Dương Thùy Linh

Kỹ sư Môi trường

4 năm

11 Nguyễn Đình Hùng  Kỹ sư môi trường  5 năm